مکان نگهداری:بستر تمیز3-6متر.تغذیه:کنسانتره وغذاهای سبزدانه.سن بلوغ:6ماهگی.تولید مثل:درشرایط مناسب در تمام فصول سال.تعداد تخم در سال150-200عدد.قیمت:رنگی جفت65000تومان.سفیدجفت85000تومان