مکان نگهداری:بستر توری4-8متر.تغذیه:کنسانتره و دانه هاوحشرات کوچک.سن بلوغ 5ماهگی.تولید مثل:اوایل بهار حدود 12-25تخم می گذارد(گاهی هم در شرایط خوب تولید بیشتر میشود)مدت جوجه دراوری25-28روز.قیمت:جفت180000تومان