مکان نگهداری:بستر توری1مترمربع.تغذیه:کنسانتره هاوسبزدانه ها.سن بلوغ5ماهگی.تولید مثل در شرایط مناسب در تمام فصول سال تعداد تخمها در سال150-200عدد.قیمت:هرعدد 40000تومان. جوجه 1الی3 هفته واکسینه شده همراه با دان مصرفی2ماه<دان غنی شده برای رشد بهتر اولیه>هر عدد7000تومان