یک عدد نر بالغ 2ساله با نطفه دهی بالا.قیمت160000تومان