انواع پرندگان تاکسیدرمی(خشک شده)موجود میباشد. تهیه شده از بهترین فرمول ومواد اولیه با کیفیت بالا (در شرایط مناسب و رعایت اصول بهداشتی) با ماندگاری بالای 15 سال.قیمت:20-50 درصد ارزان تر از پرنده زنده.در ضمن هر پرنده تاکسیدرمی که شما عزیزان بخواهید با سفارش دادن برایتان تهیه می شود.