مکان نگهداری:بستر تمیز بمساحت 2-4متر.تغذیه:کنسانتره ودانه ها وگیاهان سبزدانه.سن بلوغ:5ماهگی.تولید مثل:در شرایط مناسب در تمام فصول سال.تعداد تخم درشرایط مناسب در طول سال 180-250 عدد.مدت جوجه درآوری 20-22روز. قیمت:بالغ هر عدد 125000تومان.جوجه 1الی3هفته واکسینه شده همراه با دان مصرفی 2ماه هر عدد 15000 تومان.