این گونه از پرندگان کمیاب میباشد که ظاهری جذاب و زیبا دارندودر رنگهای سفیدوقرمزوسیاه وسرورمی باشند. مکان نگهداری:بستر توری وتمیز به مساحت 1-2متر .تغذیه:کنسانتره وانواع دانه ها.سن بلوغ 5ماهگی.تولید مثل:درشرایط مناسب درتمام فصول سال وحدود150-200تخم میگذارد. قیمت:هرعدد بالغ125000تومان.جوجه1الی3هفته واکسینه شده با خوراک مصرفی 2ماه(دان غنی شده برای رشد اولیه بهتر)هرعدد15000تومان